S vděčností si připomínáme 50 let mezinárodních setkání na Travné

V roce 1968 uspořádal evangelický farář Adolf Petr první mezinárodní brigádu na Travné. Pro setkání mládeže koupili Petrovi polorozbořený dům, který si mládež postupně opravovala. Tradice setkávání zde zapustila kořeny a díky obětavosti Adolfa a Hany Petrových, nadšení účastníků i Boží pomoci se úspěšně rozrůstala.

V porevoluční době se akcí účastnilo i přes sto mladých lidí. Přijížděli také ze zahraničí: Německa, Francie, Norska, Švýcarska, Holandska, USA… Pro mnohé z nich se Travná stala místem prvního setkání s křesťanstvím a s Kristem, povzbuzením ve víře. Od roku 1999 setkání organizuje a provozuje dům na Travné spolek Setkávání Travná. Díky Pánu Bohu za 50 let setkání, 50 let Jeho věrnosti a milosrdenství, jež nepomíjí.

Travná byla od počátku spjata s Adolfem a Hanou Petrovými. Adolf Petr v roce 2015 zemřel, ale jeho věrná služba nese své ovoce i nadále. Některé ze vzkazů a vzpomínek při příležitosti jeho úmrtí jsou ke čtení zde.
„Travná pro mne bude vždy útočištem, výchozím bodem, zdrojem duchovní síly, ale i místem konkrétních tváří – sester a bratří… Děkuji za toto místo setkávání všeho druhu nejen Bohu, ale i faráři Adolfu Petrovi a všem těm, kteří jej pomáhali stvořit a stále ještě tvoří.“

Denisa Halašová